Vítejte! Jsme MyForce. Pomáháme kontaktním centrům.
Zde je návod, jak:

Pomocí CTArchitectu zlepšujeme infrastrukturu kontaktních center.

CTArchitect je komplexní telefonie pro kontaktní centra kombinující přichozí a odchozí volání vč. jejich monitoringu. Řešení je svou komplexností vhodné pro nově vznikající kontaktní centra a/nebo jako rozšíření pro již stávající telefonní infrastrukturu center.
CTArchitect je vhodný pro helpdesky, telemarketing/telesales a výzkumné agentury s umístěním kdekoliv na světě.

Myslíme s Vámi.

Jak již pravděpodobně víte, implementace kontaktního centra do stávajícího prostředí informačních a komunikačních technologií může být složitým a náročným projektem. Naštěstí, komplexní a náročné projekty jsou něco, co nás baví. Naši partneři to vědí velmi dobře a někteří z nich se spoléhají na naše odborné znalosti již mnoho let.
Našim hlavním startovacím bodem je stávající situace následována otázkou: "Jak to můžeme udělat lépe?". To je důvod, proč nepoužíváme přístup založený na bázi hotového řešení. Nabízíme víc než jen ICT produkty pro kontaktní centra.

Jdeme dál.

Jak jsme již výše zmínili, naší hlavní činností je nalézt řešení problému úzce spjatých s telefonií. Pokud je to nutné, jsou tato řešení nová a inovativní, šitá na míru pro určitého klienta nebo situaci. Naše otevřené řešení umožňuje našim klientům rozvíjet nové nástroje ve spolupráci s naší platformou.
Kromě toho, flexibilní struktura našich nástrojů nám umožňuje škálovat vše tak, aby vše vyhovovalo Vašim potřebám. CTArchitect je instalován v kontaktních centrech od malých lokálních 8-místních centrech až po mezinárodní cloud-hosted multi-site prostředí dosahujících až 500 míst.